Namens instellingen voeren we privacy- en security- risicoanalyses uit op leveranciers. Hiermee geven we gezamenlijk invulling aan wettelijke verplichtingen. Door het bundelen van expertise realiseren we kostenbesparing, kennisdeling en hebben we namens de onderwijs- en onderzoekssector een sterkere onderhandelingspositie richting leveranciers.

Internationale aandacht

SURF en de onderwijsinstellingen vinden veilig onderwijs, dat voldoet aan onze publieke waarden, heel belangrijk. Daarom bundelen we in Nederland de krachten en gaat SURF, al dan niet in samenwerking met partners, in gesprek met grote en kleine leveranciers, binnen en buiten Europa, om tot goede afspraken te komen. Open Bescherming van gebruikersgegevens configuratie-instellingenOpen Bescherming van gebruikersgegevens configuratie-instellingen

Bescherming van gebruikersgegevens

Via SURF maken de leden gezamenlijk afspraken met ict- en contentleveranciers over de levering en afname van producten en diensten. Het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) is hier een onderdeel van.  

Uit de wet- en regelgeving in Europa volgt dat leveranciers maatregelen moeten nemen om de gegevens van gebruikers te beschermen. Vanuit de AVG is een DPIA noodzakelijk om privacyrisico’s voor de gebruikers in kaart te brengen. Uit die DPIA’s kunnen risico’s naar voren komen die eerst opgelost moeten worden voordat er veilig gebruik kan worden gemaakt van de producten en diensten. In zo’n geval gaan we met de leverancier in gesprek om te kijken of we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.  

Met leveranciers om tafel gaan levert resultaten op 

Door de krachten in de sector te bundelen zijn (grote) techbedrijven bereid om met ons om de tafel te gaan, hun producten te verbeteren en aan te passen om risico’s weg te nemen. Dit bewijst dat je met samenwerking mooie resultaten kunt bereiken. Hiermee zorgen we dat het Nederlandse onderwijs en onderzoek zo goed en veilig mogelijk gebruik kan maken van ict-oplossingen die voldoen aan onze publieke waarden. 

Trots op samenwerking  

SURF is trots op het feit dat we op dit terrein goede resultaten bereiken. En onze aanpak wordt internationaal opgemerkt. De New York Times heeft er op 18 januari 2023 zelfs een artikel over gepubliceerd