Gewijzigde algemene voorwaarden voor gratis diensten Zoom hebben geen gevolg voor het Nederlandse (en Europese) onderwijs

Gewijzigde algemene voorwaarden voor gratis diensten Zoom hebben geen gevolg voor het Nederlandse (en Europese) onderwijs

Zoom heeft in maart van dit jaar haar wereldwijd geldende algemene voorwaarden voor consumenten aangepast (voor de gratis diensten). In die gewijzigde voorwaarden staat dat Zoom het recht heeft om -in de toekomst- gegevens van klanten te analyseren met AI. Deze wijzigingen hebben geen negatieve gevolgen voor Europese betalende klanten van Zoom en in het bijzonder de Nederlandse onderwijsinstellingen die gebruik maken van de door SURF onderhandelde verwerkersovereenkomst.

Andere algemene voorwaarden voor het onderwijs

Betalende klanten en onderwijsinstellingen tekenen andere algemene voorwaarden. SURF heeft de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt met Zoom om hele scherpe privacyvoorwaarden te bedingen voor het Nederlandse onderwijs. Zoom heeft als onderdeel van dit proces haar Europese privacybeleid voor alle zakelijke en onderwijsklanten aangescherpt. Dit aangescherpte beleid beschrijft dat Zoom optreedt als verwerker, en persoonsgegevens dus alleen mag verwerken voor de in de overeenkomst opgenomen doelen.

De verwerkersovereenkomst gaat boven alle andere juridische documenten

Kort samengevat verbiedt deze overeenkomst Zoom om persoonsgegevens van klanten te verwerken voor commerciële doelen zoals profiling, marketing of big data analytics. Ongeacht of het nu om de inhoud van gesprekken gaat, of om gegevens over het gebruik van de software en deelname aan videoconferenties. De verwerkersovereenkomst gaat boven alle teksten in andere juridische documenten en beschermt ook de gegevens van deelnemers met een gratis account tijdens Zoom sessies met deelnemers met betaalde (onderwijs) licenties. Als er een betaalde licentie deelneemt vallen ook de gebruikers met een gratis account onder de voorwaarden van de afgesloten verwerkersovereenkomst voor het onderwijs. De wijziging van de wereldwijde voorwaarden heeft dus geen enkel negatief gevolg voor het Nederlandse (en Europese) onderwijs.

Zoom heeft in reactie op de ophef verklaart dat ze nog nooit gegevens van gratis of betalende klanten heeft verwerkt met AI en dat ze het betreurt dat hierover verwarring is ontstaan. In dit statement licht Zoom specifiek de situatie voor SURF toe. 

SURF blijft continu in gesprek met Zoom

Zoom en SURF hebben regelmatig overleg over de verwerking van persoonsgegevens en over mogelijke manieren om AI in te zetten op een privacyvriendelijke wijze. Hierbij staat altijd voorop dat de onderwijsinstellingen zelf moeten kunnen bepalen of zij van dat soort diensten gebruik willen maken.