Onderzoek naar Google ChromeOS en Chrome-browser

In juli 2021 is met Google overeengekomen dat voor ChromeOS en Chrome-browser een onderwijsspecifieke versie beschikbaar komt. Instellingen blijven daarmee de controle houden over de gegevens bij het gebruik van ChromeOS en Chrome-browser op (de door de instelling beheerde) Chromebooks van studenten en medewerkers.

Waar staan we nu (november 2021)?

In juli 2021 is met Google overeengekomen dat voor ChromeOS en Chrome-browser een onderwijsspecifieke versie beschikbaar komt. Instellingen blijven daarmee de controle houden over de gegevens bij het gebruik van ChromeOS en Chrome-browser op (de door de instelling beheerde) Chromebooks van studenten en medewerkers.

De komende periode gaan SURF en SIVON (in samenwerking met SLM Rijk) in overleg met Google over een versie van:

  1. ChromeOS op Chromebooks en
  2. Chrome-browser waarbij Google de verwerker is.
     

De afspraken die zijn gemaakt rondom Workspace for Education vormen hiervoor de basis. Parallel aan de gesprekken wordt een technisch en juridisch onderzoek uitgevoerd naar de huidige versie van ChromeOS en de Chrome-browser. Hierover hebben we instellingen eerder geïnformeerd. De uitkomsten van dit onderzoek nemen we mee in de onderhandelingen met Google. Zo kunnen we sneller duidelijkheid bieden over het gebruik van ChromeOS en de Chrome-browser binnen de instellingen.

Hoe verloopt het proces?

Eerder was het voornemen om de volledige DPIA af te ronden, te publiceren en vervolgens in gesprek te gaan met Google. Dit zou echter meer tijd vergen. Nu de afspraken rond Workspace en de rol als verwerker uitgangspunt zijn, kunnen we naar verwachting sneller afspraken maken. Hierdoor hopen we begin volgend jaar zowel de uitkomsten van het onderzoek als de eventueel benodigde corrigerende maatregelen en afspraken die we hebben gemaakt met Google bekend te maken.

SURF en SIVON vinden het belangrijk om instellingen zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over het gebruik van ChromeOS en de Chrome-browser op door hen beheerde devices. Daarom kiezen we ervoor om de resultaten van het technisch juridisch onderzoek direct in te brengen bij het overleg met Google. Zo verwachten we de resultaten van de onderhandelingen eerder aan instellingen te kunnen presenteren.

Net als bij Workspace zorgen we ook voor tools en informatie voor de implementatie. Indien mogelijk communiceren we dit kalenderjaar nog over de (voorlopige) resultaten van onze gesprekken met Google.